EnterPoint - Data Bescherming & Beveiliging Software

EnterPoint    •    Lokale en Mobiele -
Data Bescherming & Beveiliging software

Home   |   Wet Data Bescherming   |   Data Bescherming   |   Lokale Data Bescherming   |   Mobiele Data Bescherming   |   Hardware Data Bescherming

 

Data- bescherming en beveiling software
Wet Bescherming Persoonsgegevens

EnterPoint is ontwikkeld voor ondernemingen en lokale overheden die privacy en data veiligheid hoog in het vaandel hebben staan en werken met gevoelige informatie, betrouwbare klantgegevens en integer met gegevens om moeten gaan.

EnterPoint is ontworpen om ondernemingen en lokale overheden bij te staan in de beveiliging van data, welke door de nieuwe wetgeving "Wet Bescherming Persoonsgegevens" nog meer noodzakelijk geworden is. Ondernemingen en (lokale) overheden moeten voldoen aan een meldplicht voor datalekken en er komt een groter boeterisico bij schending van de privacyregels.

 

Data Wet Bescherming Persoonsgegevens


Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 2016: ook voor grote ondernemingen en overheden een meldplicht voor datalekken en een groter risico op aanzienlijk hoge boetes bij schending van deze regels.

 

Privacy wet voor organisaties
Per 1 januari 2016 vindt er een wijziging plaats in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf dit moment is het namelijk verplicht om bij een datalek, hiervan een melding te maken. Wanneer men geen melding maakt van deze datalek, kan er een fikse boete worden verwacht, uitgedeeld door het Collega Bescherming Persoonsgegevens. Dit geldt voor alle ondernemingen en overheden binnen Nederland.

 

Wet bescherming persoonsgegevens
Onder de huidige WBP heeft het CBP weinig boetebevoegdheid; dit gaat nu veranderen. Vanaf 1 januari 2016 kan er namelijk voor overtreding van bijna alle verplichtingen uit het WBP boetes worden uitgedeeld. Bijvoorbeeld in geval van gegevensverwerking zonder legitiem doel, als ook de verwerking op onzorgvuldige wijze of zonder adequate beveiliging. Als een overtreding niet opzettelijk of door ernstig verwijtbare nalatigheid is begaan, legt Autoriteit eerst een ‘bindende aanwijzing’ op voordat een boete kan worden opgelegd. De overtreder wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om alsnog beveiligingsmaatregelen te nemen. Wanneer men de aanwijzing niet naleeft, wordt er direct een boete uitgedeeld van € 810.000,-, of indien dit niet passend genoeg is, zelfs 10% van de jaaromzet.

 

EnterPoint Data- Bescherming en Beveiliging software
ontwikkeld voor bescherming van persoonsgegevens

Data wet bescherming persoonsgegevens

 

 

> Download Datasheet
data- bescherming en beveiligings software

EnterPoint Contact

Neem direct contact met ons op:

EnterPoint

E. aanvraag@enterpoint.nl
T. 085-877-1767

EnterPoint
Bergvinkhof 1
5672 EP Nuenen