EnterPoint - Data Bescherming & Beveiliging Software

EnterPoint    •    Lokale en Mobiele -
Data Bescherming & Beveiliging software

Home   |   Wet Data Bescherming   |   Data Bescherming   |   Lokale Data Bescherming   |   Mobiele Data Bescherming   |   Hardware Data Bescherming

Wij denken met uw organisatie mee.

De software oplossing voor ondernemingen en overheden welke assistentie nodig hebben bij het invoeren van data- en privacy bescherming
(zie: Wet Bescherming Persoonsgegevens)

EnterPoint is gespecialiseerd in het adviseren bij data- bescherming en beveiliging software-oplossingen van organisaties met betrekking tot de uitbreiding van de "Wet Bescherming Persoonsgegevens".

EnterPoint biedt passende oplossingen voor organisaties (ondernemingen, gemeenten en overheidsinstellingen) om data- en persoonsgegevens intern te beheren met optimale beveiliging en bescherming.

Wenst u meer informatie te ontvangen hoe EnterPoint uw organisatie kan adviseren en assisteren rondom de "Wet Bescherming Persoonsgegevens", neem dan gerust contact met ons op.

et Bescherming Persoonsgegevens door EnterPoint

 

Data- bescherming en beveiliging m.b.t.
"Wet Bescherming Persoonsgegevens"

Per 1 januari 2016 is er een wijziging doorgevoerd in de "Wet Bescherming Persoonsgegevens", waarbij data- en persoonsgegevens adequaat beschermd moeten worden door de organisaties (ondernemingen, gemeenten en overheidsinstellingen) welke deze onder beheer hebben. Bijvoorbeeld in geval van gegevensverwerking zonder legitiem doel, het verwerken op onzorgvuldige wijze of zonder adequate beveiliging.

Wanneer een overtreding niet opzettelijk of door ernstig verwijtbare nalatigheid is begaan, legt de "Autoriteit" eerst een ‘bindende aanwijzing’ op voordat een boete kan worden opgelegd. De overtreder wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om alsnog beveiligingsmaatregelen te nemen. Wanneer men de aanwijzing niet naleeft, wordt er direct een boete uitgedeeld van € 810.000,-, of indien dit niet passend genoeg is, zelfs een boete van 10% van de jaaromzet.

De WBP bepaalt (onder meer) dat persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen dienen te worden beveiligd. De gegevens moeten niet alleen op technische wijze worden beschermd, maar ook dient het bedrijf ervoor te zorgen dat de gegevens alleen beschikbaar zijn voor interne doeleinden c.q. personen die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.

 

Meer informatie vind u op de pagina Wet Data Bescherming

 

EnterPoint Contact

Neem direct contact met ons op:

EnterPoint

E. aanvraag@enterpoint.nl
T. 085-877-1767

EnterPoint
Bergvinkhof 1
5672 EP Nuenen